Tehnički direktor odlazi u penziju

TehnickiDirektorPenzija_Thumb

Ja sam, kad sam radio u Živinice transu, bio je dan Abdulah Sidran čoek me je handrio nači na svaku. I dolazim ja na veče vozača. Ne, tehnički direktor.
I dolazim ja na jednu zabavu, vozača odmah on de Zmaje koji nam skiti.
Reko, pa znaš da ti ne volim čizme a kamoli tebe, kae de jedan, kae reko može.
Reko bio jedan tehnički direktor u firmi, u jednoj firmi tehnički direktor i odlazi u penziju. I njemu direkcija kupi fiću, tad u to titovo vrijeme fićo je bio Bog.
Nači kupe mu fiću kae za poklon za odlazak u penziju. Uj kad javlja se, javlja se onaj, javlja se portir.
Pa kae i ja ljudi idem u penziju pa i ja sam zaslužio makar nešto. Joj njima krivo vidi njeg smo zaboravili kupe mu sat.
I sad nakon četiri mjeseca na semaforu na Ircu staje tehnički diretor sa fićom istom kraj njeg mercedes 124-orka kae usijo se. Uj onaj portir.
Ovaj viče od kuti, kae skreni vam. I oni na kafu u jedan restoran.
Otkud ti kae mercedes, kae jaaj, sjećaš se kad si ti kae odlazio u penziju kao tehnički direktor, kae je, ja sam kae tvoju sliku metno veliku, veću nači ogroman
portret, tvoju sliku metno, na izlazu na kapiji i napiso pljuvanje 10 maraka, 5 maraka, pišanje 10.
Moreš zamislit niko nije pljuno!