Paradajz

 

Ja s autobusom iz Tuzle idem, ulazi medicinar sa Gradine, viče zmaje  ‘imo sam burnu noć’ nači oči su mi ko findžani. Kae šta je bilo, viče pobila se dvojica komšija, u Kikačima tamo. Jedan ima plastenik i nešto su zagužvali. Pa čime te kae to ošino bog te na…faca je razvaljena.
Kaže paradajzom, kakav je to kae bio paradajz bog ga jebo, viče, flaširani.