Pederi

 

Sine kae razgovaraju dva pedera. Kaže jedan dragi, dal mi kae možemo ostat trudni? Kae ne možemo jebi mater, što kae? Pa kasni mi kae stolica već kae šest dana.