Ono je sine Zmaj

 

Ja sam kraj Enine kuće ima uzbrdica naš valja se zaletit. I ja sam stari autobus bolan nači on čadi ne vidi se cesta. Ja sam tu baš prešalto nači u treću, na i gruh istom samo dim kae bum… I kae autobus …
Kae babo šta je eno?
Kae eno je sine Zmaj! Nači dreka je na bašči dijete se pretura hoće da vidi zmaja. I on je u kola, jebo ti Zmaj mater i ukola Poljice. On je došo u poljice, ovaj, sine ovo je Zmaj. Djete gleda u mene.
Evo Zmaj kae…? 😛 On od zmaja ima samo uši bejagi… Vraćaj me babo kući ja sam mislio bejagi…