Donko Bugar

Jedna prica o Donki bugaru atesti naci, njegovi su bili kae neki rimokatolici ne moze to bog uganjat. Kae pradjed bio musliman, mati sprkinja… oj kae… ja sam naci atesti Bugar i tako se izjasnjavam i uvijek sam.