Policajac na goloj plaži

 

Ovo mi je ispričo frajer iz Beograda, materemi kad sam bio u Špediciji na Luksemburgu. Znači ja nikad nisam lago, jebem mater ko nevjeruje. I slušaj, kaže gola plaža, slušaj, znači gola plaža i sad je policajac na goloj plaži. I da bi se poznalo da je on policajac,bejagi ima on šapku samo, a go. I sad on šeta po plaži, istom vjetar puhnu, znači vjetar puhnu i obori mu kačket onaj, kapu. I on kad se sage da uzme, kad peder samo na, znači ušteka, istom on OP znaš! Jebiga naroda vri na plaža, vri. Osjeti on da na. Ja vrelo. Istom opet, šapka na glavu, i opet sad on šeta , da mu je da ovog ćopi. Istom opet vjetar puhnu istom se on sage, istom čojk opet kae klap, nasuka ga pravo. OP, jebiga narod prolazi, ženskinje na.. Istom treći put, znači treći put, samo sam sebi bejagi obori šapku, sage se, istom bejagi ovaj mu ušteka, istom kae OP, ideš samnom u stanicu mater ti jebem.