Rukunda rukunda

 

 
Znaci Hure zovu coeka sto je išo nači… Hure! Hure je sine nači ošo u katar. I on je tamo bio dostava… Moj kae poso bio dragi Zmaje nači da vozim vodu Oaza – Baza nači. Naču tu đe se buši to…
 

 

Tags: