Eksurzija vjernika u Tursku

Kae sabrala se eskurzija najjacih vjernika na nasim prostorima iz Bosne i Hercegovine i kao takve poslala u Istambul. Jedva su sabrali 35. 😀
A njih kae predvodi Muradif bejagi…