Racija u Tuzli

RacijauTuzli

Bila je racija bejgi u Tuzli, čak je učestvovala i sekjuriti BH pošte nači tolika je racija bila nači…
Racija u Tuzli prostitutke su oni pohapsili da se evidentiraju bejgi koja je ta koja da nema droge, prostitucija. kombinacije sve…
Ime i prezime hoće da ljudi da imaju na tapeti i kaže…
Nači pred MUP-om u Tuzli jeno šeset treba, nači šeset treba je u Tuzli pred MUP-om poredanih i sad njih komandir polako zapisuje.
Kad neka nena Ajša se zove naiđe onuda s cegerima i viđe svoju unuku prepozna. Štaš ti kae sine vode?
Kae ma neno dijele se narandže za omladinu naa, pa stale mi da dobijemo, a nena iza ćoska i ona u red.
Sekretar MUP-a nailazi i sad piše redom imena i prezimena da zna naa… Joj kad viđe nenu na kraju reda…
Sram te bilo zar i ti? Ona gleda u njeg!
Pa sram te, i ti kae i ti došla vode?
Šta mi kae fali? Izvadim kae zube i polako sisam, šta mi fali?