Idriz pjandura

 
Idriz se nači vraća kući iz kafane ujutro nači, svanulo je već, znači već zvjezdan upeko bejgi.
Aiša nači ga čeka na vratima i kae odmah paljba s vrata…
Kae kad se to kući dolazi? Jel’ pjanduro jedna?
Idriz stoji gleda u nju ljulja se on nači jedva na nogama stoji…
Viče joj, jel’, bona, kol’ko sam te ono puta jebav’o ovaj mjesec?
Aiša ono zbunjeno: – Ovaaaj … čet’r’?!
A Idriz viče, jest čet’r’. to je kae tačno!
A kol’ko sam puta došo kući pijan?
Aiša razmisli pa ispali:
– Evo sad, znači … jednom.
Idriz mahne rukom i viče:
– Kae i šta sam onda? Jebač il’ pjandura?