Ruvejd i Imsir u zatvoru

 
Završili Imšir i Ruvejd u zatvoru znaš… I sad oni skupa u ćeliji, i sad Imširu dosadno ne zna on šta će pojede se od dosade…
Nađe Idriz budala nekakav sprej i počne da šara po zidovima, da piše i crta…
Kad Ruvejd skoči, halo kae jesil ti normalan, šta to šaraš bolan, ostavi to… Hoćeš kae da nas istjeraju?