Mujo i psihologija

Kupa se Mujo potpuno go u rijeci. Na obali rijeke jedna mlada dama čita knjigu. Krećući se kroz rijeku, Mujo prilazi dami i pita je:
– Šta čitaš?
– Psihologiju. – odgovori ona.
Sad već zaintrigiran da priđe dami, a znajući da je go, baci pogled u rijeku, ugleda neku šerpu, uze je sa dna, pokrije svoj „ponos“, priđe dami i upita je:
– A šta proučava ta psihologija?
– Pa, zahvaljujući njoj mogu na primer da znam šta ti u ovom trenutku misliš.
Mujo zavodnički prilazi i pita damu:
– Pa hajde, reci, šta ja u ovom trenutku mislim, a?
– Pa evo, ti misliš da ta šerpa koju držiš ima dno, ali ga ona nema!