Kako ide ljudino?

 
Kad me pitaju, kako ide ljudino?