Twitter ili Google?

 
Kae šta vi više koristite, Twitter ili Google?

GoogleiTweeter