Ajkula, strašljivo auto do Boga…

 
Ajkula mrtvačka kola i na njima piše Tajfun, kad umreš odnese te vjetar…

AjkulaRamiz