Stado u Travniku

 
StadoUTravniku

I sad ovi izbori lokalni… Nači u Travniku ima jedno stado, nači određeno za ove nove ministre za ove nove poslanike za ljude u parlamentu koji će bit…
Nači ima stado određeno… I sad ide ovan među ovcama kae sila je, crni!