Potop Španije u 19 sekundi

Novi crtani film o potopu reprezantacije Španije protiv Holandije.