Odmor u Stariću

 

 
TransTurist je držo liniju Tuzla – Vlasenica na… I sad sine… imamo ovdje prestavnika Transturista gospodin, najjači vozač, pošteno dijete, on nikad nije uzeo kartu samo je kae ostavi na sjedište. Slušaj linija je bila, odmor je bio Jezero kafa u Stariću. Tu je bio odmor znaš tu vozači i kondukteri imaju besplatno čorbicu ujutro supu naš ovo ono i sine rana je tura i viče on meni Zmaje dragi pun je autobus naroda nači šibica. Viče kondukter je mahmuran ne zna ni kome je dao kartu kome nije…