Na kojoj mi ovo visini letimo?

Pojeo orao crva i nije ga dobro svario. Leti ti orao, kad crv proviri na guzu i vidi da je na velikoj visini.
Pa pita crv orla:
– “Orle, orle?”
– “Šta je?”
– “Na kojoj mi ovo visini letimo?”
– “Pa ne znam… jedno dvije, tri hiljade metara.”
– “Nemoj srat!”