Komesar MUP-a iz Sarajeva

U Sarajvu bejagi komesar policije, da se malo drzava, narod bjezi da se organizacija kae, da stavimo kadar dje treba, komesar MUP-a.

Ko je zavrsio visu skolu – ovaj, visoku – ovdje, srednja ovdje – znati ovdje!