Kako je šupak posto šef?

Kakojesupakpostaosef_Original_Thumb

Pa kaže organi ljudskog tijela su se borili ko će da bude šef. I sad kaže, viče, viču bubrezi hoću ja da budem šef jer kroz mene hrana izlazi i ja ipak to koordiniram izlaskom ovo ono.
Viče želdac kae pa ja koordiniram ulaskom jer kroz mene ulazi i ja to preradim i vama ide dole.
Viče srce ja sam svakako šef, jer ja, ako ja stanem svi stajete.
Viče mozak ko komanduje vama? Ja što zamislim vi morate odradit nači ja sam šef.
Istor šupak viče ne ne hoću ja da budem šef.
Pa đećeš ti bit šef j**o ti seb mater, truhlo jedan, mrš, neš bit šef.
Kae dobro! Naljuti se šupak i kae AAAP! Klapna!
Heeej za tri dana kae nema nači blokada želdaca, bubrezi otkazaše. Jetra već dreka. Mozak stade viče šupku.
Šupak pusti nas eto budi šef. Nači tako je šupak posto šef. Nači na zohor…!