Kad Kado zapiše…

 
Kae kad Kada zapiše hamajliju nači noge se oduzmu. Nego ljudino imaš li još šta u ponudi osim kladionica? 

FB_IMG_1466890808117