Doktor i Cigo

 

To je bilo ovaj u Slavinovićima neki doktor, da li je stomatolog, naš, oni imaju vastri, svi doktori. I kupio komad zemlje i počeo temelj. Istom ujutru kae škripa kočnica, kae staje,  nači, Italija piše na kombiju, registracija, nači roma izlazi jedno trista,znaš kako je, nači od toga je djece petnestero. I dolaze, odma onde i majstori kae, zakopaj temelj ko u doktora, isto sve, prati ga, nači. Ovaj kae ploču, ista ploča, ovaj ozida gor kad isti blok i gore se zida krov kae isti crijep, znači ograde i ovaj pravi iste ograde… nači prave  se iste ograde. Joj, pločnici isti, pločnici, oluci isti. Puče doktoru film , napisa tablu kae prodaje se 150 hiljada maraka i okači na ogradu. Kad eto ti kae cige nosi tablu prodaje se kuća 200 hiljada i okači. Kae njemu doktor, ovo je kae prešlo sve granice, sram te bilo. Kae, otkud u tebe kae 150 a iste kuće gradjene kae.
U mene je kaže komšija doktor a u tebe???